شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵ ۵۰۲ مرتبه

29 امین جلسه شورای پژوهشی

29 امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش با حضور اعضاء شورا ساعت 10 صبح دوشنبه24/04/1398 در مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش با حضور اعضا تشکیل گردید. در این جلسه از میان طرح های ارایه شده به مرکز 4 طرح که نتیجه داوری آن کامل شده بود مورد بررسی اعضاء شورا قرار گرفته وپس از بحث و بررسی مجریان طرح ضمن توضیح و بیان ضروریات انجام طرح به ذیل مورد تصویب قرار گرفتند.

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶