دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۳:۱۵ ۵۱ مرتبه

بازدید عضو IARC آقای Joachim Schüz از مرکز

 

عصر روز جمعه هشتم شهریور 1398، آقای دکتر یواخیم شوتز رئیس اداره عوامل محیطی و رادیاسیون آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) و آقای دکتر کاظم زنده دل، معاون مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز جامع سرطان بازدید کردند و در جلسه ای که به مناسبت حضور ایشان در مرکز تشکیل شده بود خانم دکتر خردمند و آقایان دکتر سعیدی،منفرد و یعقوبی گزارشی از طرح های پژوهشی در دست اقدام، کوهورت و روند ثبت سرطان ارائه دادند و مورد توجه و تایید ایشان قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶