چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۲۲ ۸۰۲ مرتبه

چاپ نخستین گزارش سالانه مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت دانشگاه

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ پروردگار و با همکاری و تلاش کارکنان مرکز ثبت سرطان دانشگاه، نخستین گزارش سالانه مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت دانشگاه تهیه و چاپ گردید.

این کتاب در دو بخش کلی تدوین شده است. بخش اول به آشنایی خوانندگان با اپیدمیولوژی و عوامل خطر ایجاد سرطان، تاریخچه ثبت سرطان در جهان، اهداف و کاربردها و داده­های موردنیاز برنامه ثبت سرطان، ارزیابی کیفیت نظام­های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت موجود و کدگذاری سرطان اختصاص داده شده است. در بخش دوم کتاب پس از توضیح مختصری در خصوص فرایند ثبت سرطان در دانشگاه، به تجزیه و تحلیل داده­ها در دو قسمت ارزیابی کیفیت داده­ها و یافته­ های نظام ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در سال 1393 پرداخته شده است. در این بخش، شاخص­های فراوانی، میزان بروز خام، میزان بروز اختصاصی سنی و میزان بروز استاندارد شده سنی انواع سرطان به تفکیک جنس، شهرستان، منطقه سکونت و سرطان­های شایع در قالب جدول، نمودار و نقشه تنظیم و ارائه شده است.

اﻣﯿﺪ است انتشار این کتاب، زمینه ­ساز انجام پژوهش­های کاربردی سرطان در منطقه و گامی در راستای بالا بردن سطح آگاهی در اپیدمیولوژی این حوزه باشد.

 

لینک دانلود "گزارش سالانه مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت" 

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶