ﺳﻪشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹ ۴۶۷ مرتبه

طرح های پژوهشی سال 94

 

                          طرح هاي پژوهشي مصوب مركز تحقيقات سرطان گوارش 1394

رديف

عنوان طرح

مجري/مجريان طرح

1

بررسي شاخص هاي اپيدميولوژيك و كلينيكو پاتولوژيك در بيماران مبتلا به سرطان سينه مهاجم در شهر ساري مراجعه شده به كلينيك طوبي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مازندران بين سالهاي 1393-1386

دكتر جان بابايي - دكتر اصداقي

2

ارزيابي تاثير تحول نظام سلامت در دسترسي به دارو در مبتلايان به سرطان در مركز آموزشي، درماني امام خميني (ره)شهرستان ساري استان مازندران

دكتر سعيدي

3

بررسي ويژگي هاي اپيدميولوژيكي باليني و بقاء مبتلايان به سرطان ريه از سال 1388 الي 1393

دكتر عابدي - دكتر موسي زاده -دكتر جان بابايي

4

بررسي اثر كرم گياهي آلودرم در بهبود درماتيت و زخم هاي ناشي از راديوتراپي در بيماران با سرطان پستان

دكتر قاسمي - دكتر چابرا

5

بررسي ارتباط جهش هاي ژن PIK3CA و بيان ژنMET با پاسخ به درمان در مبتلايان به سرطان كلوركتال داراي KRAS نوع وحشي شهرستان ساري در سالهاي 1393-1394

دكتر جان بابايي - خانم راستان

6

بررسي سطح سرمي اينترلوكين 10،17،27 و 35 در بيماران M.M و ارتباط آن با فعاليت بيماري

دكتر شكرريز

7

مطالعه تطبيقي اثربخشي شعر درماني بر بهبود كيفيت زندگي و اميد به زندگي
در زنان مبتلا به سرطان سينه

دكتر جان بابايي
-دكتر دابويي- دكتر الياسي

8

بررسي اپيدميولوژيك بيماران سرطان كولوركتال مراجعه كننده به مركز ريفرال باغبان (طوبي) ساري از سال 1386 الي 1394

دكتر جان بابايي - دكتر هدايتي زاده عمران

9

ويژگي هاي اپيدميولوژيك مبتلايان به سرطان پستان مراجعه كننده به مركز ريفرال باغبان (طوبي) ساري از سال 1386 الي 1394

دكتر جان بابايي - دكتر هدايتي زاده عمران

10

بررسي بيان ماركر GLUT1 و ارتباط آن با ويژگي هاي پروگنوستيك به روش ايمونوهيستوشيمي در سرطان پاپيلاري تيروييد

فاطمه منتظر

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶