پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۵۱ ۵۵۵ مرتبه

طرح های پژوهشی سال 96

 

                                 طرح هاي پژوهشي مصوب مركز تحقيقات سرطان گوارش 1396

 

ردیف

کد طرح

عنوان طرح

مجری

1

3126

 

بررسی ارتباط بروز مارکر سلولهای بنیادی LGR5 با وبژگی های کلینیکوپاتولوژیک در سرطان کولورکتال

دکتر رامین شکرریز

 

2

3099

 

بررسی بیان مارکر LGR5 در سرطان معده و ارتباط آن با عفونت هلیکوباکترپیلوری

دکتر رضا علیزاده نوایی

 

3

3100

 

بررسی بیان مارکر CD44 به روش ایمونوهیستوشیمی
 و ارتباط آن با ویژگی های کیلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در سالهای۹۵-۱۳۹۰

دکتر ژیلا ترابی زاده

 

4

8189

 

بررسی تحلیلی گذشته نگر وضعیت بستری شدن بیماران مبتلا به سرطان در بخش مراقبت ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۲

دکتر روانبخش اسمعیلی

 

5

10196

 

تاثیر استفاده از تست حساسیت شیمی درمانی در درمان
سرطان معده

دکتر قاسم جان بابایی

 

6

3161

 

بررسی ارزش پروگنوستیک مارکر CRP در پیش بینی نشت از محل آناستوموز

دکتر مینا الوندی پور

 

7

10318

 

ارزیابی تاثیر پلی مورفیسم های ژنتیکی
CYP3A4 روی خطر عود در بیماران سرطان پستان تحت
 درمان با تاموکسیفن، استان مازندران، ایران

دکتر ابراهیم صالحی فر

 

8

10279

 

مطالعه کوهورت بازماندگان و بیماران سرطان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر محمود موسی زاده

 

9

8180

 

بررسی تاثیر تعبیه اپاندیکوستومی بر نتایج عملکردی وکیفیت زندگی بیماران با رزکسیون ابدومینو پریتونئال بعلت کانسر رکتوم

دکتر مینا الوندی پور

 

10

10319

 

ارزیابی اثر مصرف همزمان اکسی کدون، لورازپام و لیدوکائین
 در مقایسه با لیدوکائین تنها در کاهش درد و اضطراب ناشی از بیوپسی و آسپیراسیون مغز استخوان در مرکز سرطان مازندران، یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده

دکتر ابراهیم صالحی فر

 

11

10398

 

تاثیرمورفولوژی دونات محل آناستوموز کولو رکتال بر میزان
 لیک آناستوموز در آناستوموز با استاپلر حلقوی

دکتر مینا الوندی پور

 

12

10329

 

بررسي و مقايسه ميزان لنف نود هاي شناسايي شده درگير در نمونه رزكت شده كانسر كواوركتال پس از تزريق متيلن بلو در شريان اصلي نمونه

دکتر مینا الوندی پور

 

13

10441

 

بررسی بیان مارکر سلول بنیادی آلدئید دهیدروژناز ALDH1 در سرطان کولورکتال و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در سالهای 92-96

دکتر رامین شکرریز

 

14

3127

 

ارزیابی تأثیر پلی مورفیسم های ژنتیکی CYP۲D۶*۱۰, *۱۴, *۴۱ روی خطر عود در بیماران سرطان سینه هورمون مثبت تحت درمان با تاموکسیفن، استان مازندران، ایران

دکتر ابراهیم صالحی فر

 

15

10405

 

بررسی ریسک فاکتورهای عود بعد عمل جراحی کانسرواتیو کانسر پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری طی سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴

دکتر غلامعلی گدازنده

 

16

10429

 

بررسی مقایسه ای میزان موفقیت و عوارض جانبی ناشی از ژلایمی کیمود5 درصد و محلول پودوفیلین25 درصد دربیماران مبتلا به  ژنیتال وارت

دکتر زینب نظری

 

17

۱۰۴۵۸

 

بررسی وضعیت روانی-اجتماعی-اقتصادی بیماران مبتلا به
سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری
در سال ۱۳۹۶

دکتر سیاوش مرادی

 

19

10491

 

بررسی بیان مارکر CCR به روش ایمونوهیستوشیمی
و ارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در فاصله سالهای ۱۳۹۱تا ۱۳۹۶

دکتر لاله واحدی

 

22

10513

 

بررسی بیان مارکر SOX9 به روش ایمونوهیستوشیمی
 وارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در فاصله سالهای
නඳඹන-නඳඹබ

دکتر سید امید عمادیان ساروی

 

23

10549

 

بررسی اثرات حذف سلول های میلوئیدی سرکوبگر (MDSC) در پاسخ ضد توموری آنتی بادی منوکلونال اختصاصی HER2 در مدل موشی سرطان پستان

دکتر حسین عسگریان

 

24

10553

 

ارتباط حمایت اجتماعی با علایم افسردگی در سالمندان
 مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی بابلسر

دکتر زهره ترقی

 

25

10561

بررسی سطح سرمی مارکر PD-L1 (Programmed cell death-1 ligand)
 در بیماران مبتلا به کنسر معده و ارتباط آن با مرحله تومور  (
Stage) و خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک بیماری

دکتر رامین شکرریز

 

26

10565

بررسی ارتباط سطح سرمی Apelin با کانسر معده و
 خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک بیماری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک طوبی

دکتر اکبر هدایتی زاده عمران

 

27

10594

براورد شیوع ژن BRAFدر نمونه های تومورال اولیه
و متاستاتیک بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال: یک مطالعه متاانالیز

دکتر محمود موسی زاده

 

 
 
 
تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶