پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۱۷ ۶۰۶ مرتبه

ثبت اختراع

عنوان اختراع

مشخصات مخترعین

آنتی بادی نو ترکیب علیه گیرنده ErbB3 موثر در مهار رشد سلول های سرطان پستان

اکبر هدایتی زاده عمران، قاسم جان بابایی، علیرضا رفیعی، رضا ولدان، رضا علیزاده نوایی، محسن طهرانی، ابوالقاسم عجمی

آنتی بادی نوترکیب تک زنجیره علیه گیرنده سلول های بنیادی سرطانی LGR5

رضا علیزاده نوایی، علیرضا رفیعی، سعید عابدیان کناری، رضا ولدان، ، حسین عسگریان عمران، اکبر هدایتی زاده عمران

 

 

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶