چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۸ ۵۹۴ مرتبه

سرطان چیست؟

 

سرطان مجموعه ای از بیماریهاست وسرطان زایی (تبدیل یک سلول طبیعی به یک سلول سرطانی) فرایندی پیچیده وچند مرحله ای است . به عبارت دیگر سرطان ها گروهی از بیماریها هستند که به صورت رشد بی رویه وخارج از کنترل تعدادی از سلول ها ایجاد می شوند وحدود صد نوع مختلف هستند.

از نظر بالینی سرطان ها گروه بزرگی از بیماریها هستند که از نظر سن شروع ،سرعت رشد ، وضعیت تمایز سلولی ،قابلیت شناسایی با اقدامات تشخیصی ، تهاجم ،قابلیت متاستاز و پاسخ به درمان متفاوت هستند.

بیشتر سرطان ها در پنج گروه بزرگ قرارمی گیرند که درهر گروه نیز زیر گروه هایی وجود دارد:

 

1- کارسینوم

سرطانی است که از سلول های پوشاننده بدن (پوست) غدد (پستان وپروستات) وارگانهای داخلی (ریه ها،معده و روده) منشا می گیرند.

2- سارکوم

سرطانی که از بافت نرم منشا می گیرد.

3- لنفوم

سرطانی که از سلول های سیستم ایمنی منشا می گیرد .(شامل لنفوم هوچکین ولنفوم غیر هوچکینی)

4- لوسمی

 سرطانی که از سلول های خونی منشا می گیرد.

5- میلوم

سرطانی که از سلول های پلاسمایی مغز استخوان منشا می گیرد.

 

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶