چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۵۱ ۴۲۴ مرتبه

علائم شایع سرطان ها

 

سرطان ها علائم متفاوتی دارند که معمولا مربوط به محل ضایعه است به طورکلی توصیه می شود درصورت ظهور علائم زیر به وجود سرطان مشکوک شده و به پزشک مراجعه نمائید:

1- کاهش وزن غیرقابل توضیح بیش از10%درصدوزن بدن درعرض 6 ماه

2- تب بدون علت (تب بیش از38.3 درجه طول کشیده بدون علت)

3- تغییر طولانی مدت بیش از 3هفته دراجابت مزاج درافراد مسن و یا وجود خون  مخفی درمدفوع

4- خونریزی وترشح غیرطبیعی ازواژن درزنان به خصوص  بعد از 40 سال و یائسگی

5- خونریزی یا فرورفتگی نوک پستان ،پوست پستان  ویا وجود توده ای درپستان که  بزرگترشده یادر طی دو دوره  پیاپی عادت  ماهیانه ثابت  باقی بماند

6- وجودغده های زیرجلدی بدون درد ودرحال بزرگ شدن به مدت بیش ازدو هفته به عنوان نشانه ای ازلنفوم

7- زخمی که در طول 3 ماه بهبود  نیابد در طی 3 ماه  خصوصا درنواحیدرمعرض نورآفتاب یادرمحل عفونتهای طولانی مدت  یا درمحل سوختگی قدیمی

8- هرگونه  تغییردراندازه ،شکل ،رنگ ،و ... درخالهای پوستی

9- سرفه های طولانی مدت  با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن

10- سیری زودرس  وکاهش اشتها به همراه کاهش وزن

11-  خشونت صدا

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶