چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۰۲ ۴۲۸ مرتبه

عوامل خطرساز ابتلا به سرطان

 

عوامل عمده خطرساز ابتلا به سرطان ها را می توان به پنج گروه به شرح زیر طبقه بندی کرد

1- عوامل مربوط به رفتار یا روش زندگی

  • مصرف دخانیات (سرطان ریه)
  • اشعه ماورائ بنفش (سرطان پوست)
  • مصرف الکل (سرطان حفره دهان حلق حنجره مری کبد پستان واحتمالا کولون ورکتوم)
  • رژیم غذایي (مصرف میوه وسبزیجات وفیبردرارتباط باکاهش خطرسرطان کولون  ورکتوم، حنجره، ریه، مری، معده وسرویکس است. مصرف گوشت فراوری شده  سبب افزایش سرطان  کولورکتال و مصرف چربی با سرطان پستان ارتباط دارد)

 

2- عوامل خطرساز ژنتیکی

  • تغییردردوژن  BRCA1,2وافزایش خطرسرطان پستان و اندومتر
  • پولیپوزآدنوماتوزفامیلی وسرطانهای دستگاه گوارش

 

3- عوامل محیطی

  • کارسینوژنهای شغلي: ازبست، سیلیکا، آمین های آروماتیک وفلزات سنگین
  • آلودگیهای محیطي آلودگیهای آب وهوا، اب وخاک، الودگیهای درون خانه مثل سوخت های مورد استفاده درپخت وپز درجوامع روستایی
  • آلودگي غذا: سموم قارچی (مایکوتوکسین ها، افلاتوکسین آسپرژیلوس) موادشیمیایی صنعتی (مثل DDT) ، ترکیبات نیتریت ونیترات
  • پرتوهای یون ساز مثل پرتواشعه ایکس پرتوهای کیهانی وماورائ بنفش خورشیدی

 

4- عوامل پزشکی

اشعه درماني ،مصرف برخي ازداروها: داروهای ضدبارداری باعث افزایش مختصرسرطان پستان  وپیشگیری ازسرطان اندومترو تخمدان می شود، داروهای هورمونی وبعضی داروهای سرکوب کننده  سیستم ایمنی

 

5- ابتلا به عفونت و بعضی بیماری ها

 

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶