دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴ ۶۶۰ مرتبه

اعضاء شورای پژوهشی پژوهشکده جامع سرطان

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

۱

دکتر قاسم جان بابایی

janbabai@yahoo.com

۲

دکتر اکبر هدایتی زاده عمران

akbar_hedayati@yahoo.com

۳

دکتر غلامعلی گدازنده

ghgous@yahoo.com

۴

دکتر مسعود علیالی

masoud_aliyali@yahoo.com

۵

دکتر امید عمادیان

oemadian@yahoo.com

۶

دکتر رضا علیزاده نوایی

reza.nava@gmail.com

۷

دکتر سعید عابدیان

abedianlab@yahoo.co.uk

۸

دکتر علیرضا مردانشاهی

amardanshahi@yahoo.com

۹

دکتر رضا ولدان

valada.reza@gmail.com

۱۰

دکتر مجید سعیدی

majsaeedi@yahoo.com

۱۱

دکتر نسرین رحمانی

rahmani.46@yahoo.com

۱۲

دکتر مهستی بابائیان

babeianm52@yahoo.com

۱۳

دکتر رامین شکرریز

raminshf@gmail.com

۱۴

دکتر محمد اسلامی

drsinaeslami@gmail.com

۱۵

دکتر احسان زابلی

paya_1358@yahoo.com

۱۶

دکتر سیاوش مرادی

d.smor86@yahoo.com

۱۷

دکتر الوندی پور

minaalvh@yahoo.com

18

دکتر آرش قاسمی

dr_arash_ghasemi@yahoo.com

19

دکتر موسی زاده

mmoosazadeh1351@gmail.com

20

دکتر لیلا شجاعی

shojaeeleyla@yahoo.com

21

دکتر زینب نظری

zinabnazari@yahoo.com

22

دکتر محسن طهرانی

drmtehrani@gmail.com

23

دکتر آناهیتا نصرتی

Anahita785@gmail.com

24

دکتر حسین عسگریان

asgarianhossein@yahoo.com

25

دکتر ابراهیم صالحی فر

esalehifar52@gmail.com

26

دکترفروزان الیاسی

forouzan.el@gmail.com

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶