دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۹ ۷۲۳ مرتبه

اعضاء هیئت علمی پژوهشکده جامع سرطان

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

رزومه پژوهشی

1

دکتر قاسم جان بابایی

janbabai@yahoo.com

CV

2

دکتر اکبر هدایتی زاده عمران

Akbar_hedayati@yahoo.com

CV

3

دکتر رامین شکرریز

raminshf@gmail.com

CV

4

دکتر حسین عسگریان

asgarianhossein@yahoo.com

CV

5

دکتر غلامعلی گدازنده

ghgous@yahoo.com

CV

6

دکتر محسن طهرانی

drmtehrani@gmail.com

CV

7

دکتر سعید عابدیان

abedianlab@yahoo.co.uk

CV

8

دکتر حافظ تیرگر فاخری

HafezFakheri@gmail.com

CV

9

دکتر عبدالرسول علایی

Ar_alaee@yahoo.com

CV

10

دکتر صالحی فر

salehifar@yahoo.com

CV

11

دکتر مجید سعیدی

maJsaeedi@yahoo.com

CV

12

دکتر مهستی بابائیان

Babaeianm53@yahoo.com

CV

13

دکترفروزان الیاسی

Forouzan.el@gmail.com

CV

14

دکتر امید عمادیان

oemadian@yahoo.com

CV

15

دکتر زینب نظری

Zinabnazari@yahoo.com

CV

16

دکتر آرش قاسمی

Dr_arash_ghasemi@yahoo.com

CV

17

دکتر لاله واحدی

Lalevahed@gmail.com

CV

18

دکتر ایرج ملکی

Iradj2001@yahoo.com

CV

19

دکتر موسی زاده

Mmoosazadeh1351@gmail.com

CV

20

خانم دکتر الوندی پور

minaalvh@yahoo.com

CV

21

دکتر سیاوش مرادی

d.smor86@yahoo.com

CV

22

دکتر لیلا شجاعی

shojaeeleyla@yahoo.com

CV

23

دکتر محمد اسلامی

Drsinaeslami@gmail.com

CV

24

دکتر احسان زابلی

Paya_1358@yahoo.com

CV

25

دکتر آناهیتا نصرتی

Anahita785@gmail.com

CV

26

دکتر رضا علیزاده نوایی

Reza_nava@yahoo.com

CV

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶