چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۱۲ ۸۱۸ مرتبه

سرطان را بیشتر بشناسیم

 

پیشگیري از سرطان مقوله اي است جهت کاهش خطر ابتلا به سرطان. با پیشگیري از سرطان، تعداد موارد جدید سرطان در جامعه کاهش می یابد و امید می رود که این کار، میزان مرگ ومیر ناشی از سرطان را نیز کاهش دهد.

سرطان بر اثر عوامل بسیار متنوع و طی چند سال به وجود می آید. برخی از این عوامل خطرزا را می توان مهار کرد. پیروي از رفتار و عادت هاي سالم و پرهیز از عوامل خطرزاي محیطی خاص به پیشگیري از ابتلا به سرطان کمک می کند، از این رو، اهمیت دارد که از اطلاعات روند ملی برخورد با سرطان، در جهت نظارت بر کاهش این عوامل خطرزا آگاه باشید. تمرکز این بخش به 2گروه عمده عوامل خطرزا معطوف است: عوامل خطرزاي رفتاري و عوامل خطرزاي محیطی.

 

دانلود کتاب " سرطان را بیشتر بشناسیم"

تمامی حقوق این سامانه برای مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش محفوظ می باشد | تولید ۱۳۹۶